RODO

Adnotacja RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych niezbędnych w celu obsługi jest PWH Sp. z o.o. z siedzibą w 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania ochrony roszczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji.